Vi har kun glade og tilfredse kunder, fordi vi er professionelle!

Funktionsuddannelser

fra 3495 DKK pr. hold

Tilvalgsuddannelser er førstehjælpsuddannelser der omhandler specifikke førstehjælpsemner. Deltagelse på en tilvalgsuddannelse kræver som udgangspunkt at en eller flere basisuddannelser er gennemført.

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor

Færdselsrelateret førstehjælp bil/MC/traktor er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.
Varighed 240 minutter.

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere

Færdselsrelateret førstehjælp for unge knallertførere er kompetencegivende i henhold til kørekortbekendtgørelsen hvis uddannelsen er gennemført i sammenhæng med basisuddannelsen Førstehjælp ved Hjertestop.
Varighed 240 minutter.

Førstehjælp på Erhvervsuddannelserne

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi.
Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker og indeholder desuden brancherelateret førstehjælp og forebyggelse.

Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp

Funktionsuddannelsen Førstehjælp på erhvervsuddannelserne inkl. færdselsrelateret førstehjælp afvikles på de erhvervsuddannelser i EUD-regi hvor eleven skal erhverve kørekort som led i erhvervsuddannelsen. Uddannelsen er kompetencegivende jf. Kørekortbekendtgørelsen

Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport

Funktionsuddannelsen Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer ombord på mindre fartøjer eller i forbindelse med søsport.
Varighed 480 minutter.

Førstehjælpere med særligt ansvar

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.
Varighed 720 minutter.

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn samt give relevant førstehjælp ved tilskadekomst, forgiftninger og sygdomstilfælde der medfører ændringer i bevidsthed eller vejrtrækningsbesvær
Varighed 420 minutter.

Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne

Funktionsuddannelsen Generhvervelse af Førstehjælp på erhvervsuddannelserne afvikles på erhvervsuddannelserne i EUD-regi. Uddannelsen repeterer tidligere indlærte førstehjælpskompetencer.

Medborgerførstehjælp

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau. Varighed 420 minutter.

Førstehjælp for erhvervschauffører

Funktionsuddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer i og omkring trafik samt i situationer som kan opstå i forbindelse med transport, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp på 1-1-2 eller med andre relevante metoder. Varighed 180 minutter

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.